Tisztségviselők alfabetikus rendben (1876-1944)

Név Titulus Címek Idő
kezdő
Idő
vég
Hely Hivatali beosztás
Ádám Sándor dr.   1897 1899 Mezőtúr polgármester
Alexander Imre     1908 1909 Jászsági alsójárás szolgabíró
Alexander Imre     1909 1910 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Alexander Imre     1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Alexander Imre     1912 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Alexander Imre     1916 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másod főjegyző
Alexander Imre     1919 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Almásy Géza császári és királyi kamarás zsadányi és törökszentmiklósi 1892 1899 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy Imre dr. gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja 1906 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Almásy László dr. nemes 1896 1896 Jászberény polgármester
Almásy Sándor Ferenc József rend lovagja   1922 1932 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Ambrus József dr.   1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1918 1920 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1920 1920 Jászsági alsójárás szolgabíró
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Tiszai alsójárás szolgabíró
Ambrus Károly   tiszteletbeli főszolgabíró 1936 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Áts Ferenc dr.   1935 1939 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Áts Ferenc dr.   1939 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Áts Ferenc dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Back Andor   tiszteletbeli főszolgabíró 1902 1905 Jászsági alsójárás szolgabíró
Back Andor   tiszteletbeli főszolgabíró 1905 1906 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Back Andor   tiszteletbeli főszolgabíró 1907 1918 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Back Andor   tiszteletbeli főszolgabíró 1920 1935 Tiszai felsőjárás főszolgabíró
Bagossi Károly dr. királyi tanácsos 1883 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Bagossi Károly   királyi tanácsos 1894 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Bagossi Károly dr.   1924 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Balogh Imre     1884 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Balogh Károly dr.   1917 1918 Tiszai alsójárás szolgabíró
Balogh Sándor   tiszteletbeli jegyző 1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Balogh Sándor     1884 1885 Tiszai középjárás szolgabíró
Balogh Sándor   tiszteletbeli főjegyző 1885 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Balogh Sándor   tiszteletbeli főjegyző 1891 1906 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Bárczay Gyula     1876 1884 Tiszai középjárás szolgabíró
Bartha László dr.   1893 1893 Tiszai alsójárás szolgabíró
Bartha László dr.   1893 1893 Tiszai középjárás szolgabíró
Bartha László dr.   1893 1894 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Bartha László dr.   1894 1895 Jászsági alsójárás szolgabíró
Bathó Lajos dr.   1920 1931 Jászsági alsójárás szolgabíró
Bathó Lajos dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Báthor Miklós     1906 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Batthyány József   gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja 1880 1881 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Bécsi János dr.   1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Beleznay Andor dr. Ferenc József-rend lovagja 1893 1893 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Beleznay Andor dr. Ferenc József-rend lovagja 1892 1894 Tiszai középjárás szolgabíró
Beleznay Andor dr. Ferenc József-rend lovagja 1894 1918 Tiszai felsőjárás főszolgabíró
Beniczky Ferenc beniczei és micsinyei valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, Szent István-rend lovagja, Ferenc József-rend lovagja 1881 1884 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Benkó Albert, id.     1876 1886 Tiszai alsójárás szolgabíró
Benkó Albert, id.     1886 1889 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Benkó Albert, ifj. dr. méltóságos 1894 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Benkó Albert, ifj. dr. méltóságos 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Benkó Albert; ifj     1888 1889 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Benkó Albert, ifj. dr.   1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Benkó Albert, ifj. dr.   1892 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Benkó Iván dr.   1929 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Berki József     1912 1924 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Berki József     1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Berki József     1885 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Biró Mátyás     1889 1993 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Biró Mátyás     1893 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Biró Mátyás     1894 1900 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Bódi Antal     1918 1919 Mezőtúr helyettes polgármester
Bodnár Andor dr.   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Bodnár Sándor dr.   1901 1912 Tiszai középjárás szolgabíró
Bodnár Sándor dr.   1912 1914 Jászsági alsójárás főszolgabíró
Bolváry Antal     1878 1885 Mezőtúr polgármester
Borbély Balázs dr.   1912 1919 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi kamarás 1897 1898 Jászsági alsójárás szolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi kamarás,tiszteletbeli főszolgabíró 1898 1901 Tiszai középjárás szolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi kamarás 1907 1918 Tiszai középjárás főszolgabíró
Borbély György roffi császári és királyi kamarás 1932 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Borsody András dr.   1942 1942 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Borsody András dr.   1942 1944 Tiszai alsójárás szolgabíró
Borsody András dr.   1944 1944 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Brandt Vilmos     1920 1920 Tiszai középjárás főszolgabíró
Breznay Mihály pálfalvi és breznói tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Breznay Mihály pálfalvi és breznói tiszteletbeli főszolgabíró 1935 1944 Tiszai felsőjárás főszolgabíró
Busa Ákos     1891 1895 Tiszai alsójárás szolgabíró
Busa Ákos     1895 1896 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Busa Ákos     1896 1910 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Busa Ákos     1910 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Czigány János     1899 1902 Jászberény helyettes polgármester
Czihat Károly     1894 1915 Túrkeve polgármester
Cziriák Gyula dr.   1921 1921 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hivatali beosztás
Csávás Sándor     1878 1885 Kunhegyes polgármester
Cseh József     1889 1912 Jászsági alsójárás főszolgabíró
Cseh József dr. királyi tanácsos 1912 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Csuka Iván dr.   1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Csuka Iván dr. tiszteletbeli főjegyző 1920 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másod főjegyző
Darvas Ferenc     1918 1919 vármegyei Törvényhatósági Bizottság kormánybiztos főispán
Egan Imre dr. borostyánkői 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos főispán
Elefánthy Sándor   alsó-felső szentjánosi elefánti 1879 1893 Jászberény polgármester
Elek Dávid dr.   1883 1885 Szolnok polgármester
Elek Tibor     1910 1912 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Ernyey Lajos ernyei tiszteletbeli főszolgabíró 1923 1931 Szolnoki központi járás szolgabíró
Ernyey Lajos ernyei tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1944 Jászsági alsójárás főszolgabíró
Fehér Pál   tiszteletbeli főszolgabíró 1916 1920 Tiszai alsójárás szolgabíró
Fehér Pál   tiszteletbeli főszolgabíró 1920 1926 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Fehér Pál   tiszteletbeli főszolgabíró 1940 1940 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Fejér Miklós dr., szajoli a Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa 1917 1918 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Fejér Miklós dr., szajoli a Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa 1935 1939 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Friedvalszky Ferenc dr. magyar királyi kormányfőtanácsos 1918 1940 Jászberény polgármester
Gaál János dr.   1918 1944 Kisújszállás polgármester
Gaál János dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Gaál Kálmán     1890 1918 Kisújszállás polgármester
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi 1897 1897 Jászsági alsójárás szolgabíró
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi 1897 1897 Jászsági alsójárás szolgabíró
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi 1897 1897 Tiszai középjárás szolgabíró
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró 1896 1901 Tiszai alsójárás szolgabíró
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró 1901 1902 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró 1902 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró 1913 1916 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Goszthony Sándor dr. gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró 1917 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Gremsperger József     1885 1886 Tiszai alsójárás segédszolgabíró
Gremsperger József     1886 1891 Tiszai alsójárás szolgabíró
Gyömörey Félix   győri gyömörei és teölvári 1878 1879 Szolnok polgármester
Győrffy Kálmán     1929 1944 Túrkeve polgármester
Győrffy Péter     1926 1929 Túrkeve polgármester
Hábor Antal     1893 1893 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Hábor Antal     1893 1896 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Hábor Antal     1896 1896 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Hábor Antal     1896 1901 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Hábor Antal     1901 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Hajdu Béla dr.   1907 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Hajdu József dr.   1887 1889 Jászsági alsójárás szolgabíró
Hajdu József dr.   1889 1896 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Hajdu Sándor kemecsei vaskorona-rend lovagja 1877 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Hajdu Sándor kemecsei vaskorona-rend lovagja 1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Hajdu Sándor kemecsei vaskorona-rend lovagja 1876 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyző
Hajdu Sándor kemecsei vaskorona-rend lovagja 1883 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Hajdu Sándor kemecsei vaskorona-rend lovagja 1883 1894 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Hajnal Ferenc dr.   1942 1943 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Hajnal Ferenc dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Hajnal Ferenc     1943 1944 Tiszai középjárás szolgabíró
Hajnal István dr.   1920 1921 Karcag helyettes polgármester
Hajnal István dr.   1926 1936 Karcag polgármester
Halasy Géza dr.   1942 1943 Tiszai középjárás szolgabíró
Halmay József     1876 1886 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Halmay József     1886 1889 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Harsányi Gyula dr.   1911 1918 Szolnok polgármester
Hegedűs Ferenc     1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyző
Hegedűs Ferenc     1877 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Hegedűs Ferenc     1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Hegedűs Ferenc     1882 1886 Jászsági alsójárás szolgabíró
Hegedűs Ferenc     1886 1889 Jászsági alsójárás főszolgabíró
Herendi József     1892 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Hild Viktor     1920 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Horthy Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1901 1904 Tiszai alsójárás szolgabíró
Horthy Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1910 1914 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Horváth Imre dr.   1940 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Horváth Imre dr.   1940 1942 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Horváth József dr.   1906 1906 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Horváth József dr.   1907 1908 Jászsági alsójárás szolgabíró
Horváth József dr.   1908 1909 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Horváth József dr.   1909 1918 Jászsági alsójárás szolgabíró
Horváth József dr.   1920 1931 Jászsági alsójárás főszolgabíró
Horváth Lajos     1912 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Hubay Ferenc     1885 1890 Szolnok polgármester
Hubay Miklós dr.   1919 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Illésy Sándor     1872 1886 Kisújszállás polgármester
Jancsó Géza kézdivásárhelyi Ferenc József rend lovagja 1878 1886 Tiszai középjárás segédszolgabíró
Jancsó Géza kézdivásárhelyi Ferenc József rend lovagja 1886 1892 Tiszai középjárás szolgabíró
Jancsó Géza kézdivásárhelyi Ferenc József rend lovagja 1892 1907 Tiszai középjárás főszolgabíró
Jeszenszky József     1923 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Józsa István dr.   1931 1935 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Józsa István dr.   1935 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Józsa János     1909 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Józsa János     1912 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Kátai Gábor dr.   1877 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Kele József dr.   1893 1907 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kele József dr.   1907 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kenéz Béla     1890 1894 Túrkeve polgármester
Kenéz László dr.   1939 1940 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Kenéz László dr.   1939 1941 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kerek József   Ferenc József - rend lovagja 1877 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Kerek József   Ferenc József - rend lovagja 1883 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Kerekes Géza     1878 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kerekes Géza     1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kerekes Géza     1906 1907 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Kerekes István     1882 1885 Karcag helyettes polgármester
Kerekes Pál dr. kerekesházai 1940 1940 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Kerekes Pál dr. kerekesházai 1939 1941 Tiszai alsójárás szolgabíró
Kerekes Pál dr. kerekesházai 1939 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kerekes Pál dr. kerekesházai 1941 1942 Tiszai középjárás szolgabíró
Kerezsy Jenő dr.   1920 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Kerezsy Jenő dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Khindl Ferenc   tiszteletbeli szolgabíró 1929 1931 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Khindl Ferenc   tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1931 Szolnoki központi járás szolgabíró
Khindl Ferenc   tiszteletbeli főszolgabíró 1931 1944 Jászsági járás szolgabíró
Király Alajos     1876 1882 Jászsági alsójárás szolgabíró
Kiss Ernő dr.   1895 1896 Tiszai középjárás szolgabíró
Kiss Ernő dr.   1896 1901 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Kiss Ernő dr.   1901 1902 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kiss József dr.   1926 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kiss László     1876 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kiss László dr.   1938 1939 Tiszai alsójárás szolgabíró
Kiss Miklós balázsfalvi méltóságos 1876 1879 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Kludik Gyula     1890 1911 Szolnok polgármester
Kludik Imre dr.   1884 1885 Tiszai felsőjárás segédszolgabíró
Kludik Imre dr.   1885 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kludik Imre dr.   1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Kludik Imre dr.   1892 1895 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Koller Andor, id.     1889 1891 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Koller Andor, ifj. dr.   1921 1922 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Koller Andor, ifj. dr.   1922 1926 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Koller Andor, ifj. dr.   1926 1935 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Kolosy Antal csíkszentgyörgyi és kolosi   1882 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Kolosy Antal csíkszentgyörgyi és kolosi   1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Kolosy Antal csíkszentgyörgyi és kolosi   1885 1890 Kunhegyes polgármester
Koncsek István nemes   1893 1896 Jászberény polgármester
Koncsek István nemes   1902 1914 Jászberény polgármester
Kormos Árpád     1917 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kormos Miklós kecskeméti   1893 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kormos Miklós kecskeméti   1921 1928 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Kovács József     1877 1886 Jászsági alsójárás segédszolgabíró
Kovács József dr.   1886 >1887 Jászsági alsójárás szolgabíró
Kövér Wladimir dr.   1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Kövér Wladimir dr.   1912 1914 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Krüner Ágoston dr. nemes 1941 1944 Tiszai alsójárás szolgabíró
Kun Árpád dr.   1900 1905 Mezőtúr polgármester
Kun Árpád dr.   1910 1918 Mezőtúr polgármester
Kun Árpád dr.   1919 1921 Mezőtúr polgármester
Kuszka István dr.   1895 1896 Tiszai alsójárás szolgabíró
Kuszka István dr.   1896 1897 Jászsági alsójárás szolgabíró
Kuszka István dr.   1916 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Kuszka István dr.   1917 1918 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Küry Albert dr.   1891 1894 Jászsági alsójárás szolgabíró
Küry Albert dr. III. osztályú vaskorona-rend lovagja 1894 1895 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Küry Albert dr. tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú vaskorona-rend lovagja 1895 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Küry Albert dr. tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú vaskorona-rend lovagja 1906 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Küry Albert dr. tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú vaskorona-rend lovagja 1912 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Küry Béla dr.   1941 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Küry Géza     1882 1886 Jászsági felsőjárás segédszolgabíró
Küry Géza     1886 1888 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Lenk Gusztáv dr.   1890 1919 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Lenk Gyula     1905 1905 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lenk Sándor     1876 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Lévay Gyula dr.   1937 1938 Szolnok polgármester
Lippich Gusztáv   koronghi 1899 1905 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Lippich István   koronghi 1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Lippich István   koronghi 1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Lippich István   koronghi 1910 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Lippich István   koronghi; tiszteletbeli főjegyző 1913 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Lippich István   koronghi; tiszteletbeli főjegyző 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos-főispán
Lippich István   koronghi; tiszteletbeli főjegyző 1920 1922 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Madarász Imre     1920 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Madarász Imre dr. tiszteletbeli főszolgabíró; tiszteletbeli főjegyző 1923 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Magyary-Kossa Géza dr. nagysarlói 1885 1886 Tiszai középjárás szolgabíró
Magyary-Kossa Géza dr. nagysarlói 1886 1892 Tiszai középjárás főszolgabíró
Mallár Sándor     1905 1906 Jászsági alsójárás szolgabíró
Mallár Sándor     1907 1918 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Mallár Sándor     1921 1926 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Medgyessy Zsigmond     1885 1892 Karcag polgármester
Mészáros Antal dr.   1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye árvaszéki elnök
Mészáros Endre     1872 1877 Mezőtúr polgármester
Mészáros Endre     1885 1896 Mezőtúr polgármester
Mészáros Gyula dr.   1892 1893 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Móczár Alajos     1873 1886 Jászárokszállás polgármester
Mocsáry Géza dr. bocsári 1885 1886 Tiszai felsőjárás segédszolgabíró
Mocsáry Géza dr. bocsári 1886 1892 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Mocsáry Géza dr. bocsári 1892 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Mocsáry Lajos dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Mocsáry Lajos dr.   1942 1944 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Muhoray Béla   tiszteletbeli főszolgabíró 1896 1896 Tiszai középjárás szolgabíró
Muhoray Béla   tiszteletbeli főszolgabíró 1896 1905 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Muhoray Károly dr.   1912 1918 Tiszai középjárás szolgabíró
Muhoray Károly dr.   1920 1935 Tiszai középjárás főszolgabíró
Muhoray Károly dr.   1935 1944 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Nagy Ferenc   tiszteletbeli főjegyző 1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Nagy Ferenc   tiszteletbeli főjegyző 1877 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első aljegyző
Nagy Géza     1873 1885 Kunszentmárton polgármester
Nagy Gyula; ifj.     1935 1940 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Nagy Gyula; ifj.     1940 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy László dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1928 Tiszai középjárás szolgabíró
Nagy László dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1930 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Nagy László dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1930 1939 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Nagy László dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1939 1944 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Nagy Ottó dr.   1901 1902 Jászsági alsójárás szolgabíró
Nagy Ottó dr. tiszteletbeli főjegyző 1902 1906 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye negyedik aljegyző
Nagy Ottó dr. tiszteletbeli főjegyző 1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Nagy Ottó dr. tiszteletbeli főjegyző 1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Nagy Ottó dr. tiszteletbeli főjegyző 1910 1918 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Nánássy János     1871 1890 Túrkeve polgármester
Návay Imre dr. földeáki, tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1936 Tiszai középjárás szolgabíró
Nyíri Pál     1877 1878 Mezőtúr polgármester
Óhegyi Jenő dr.   1892 1900 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Orbay Antal dr.   1876 1876 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Orbay Antal dr.   1882 1890 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Ökrös László     1892 1894 Karcag helyettes polgármester
P. Szabó István     1892 1892 Karcag helyettes polgármester
Palotásy János     1876 1878 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Papp Elek     1872 1882 Karcag polgármester
Papp Tamás     1924 1924 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Patrubány István dr. erzsébetvárosi 1920 1935 Tiszai alsójárás főszolgabíró
Patrubány István dr. erzsébetvárosi 1935 1940 Tiszai alsójárás szolgabíró
Pénzes Sándor dr.   1940 1945 Jászberény polgármester
Pethe Gábor     1886 1890 Kisújszállás polgármester
Pethes Antal dr.   1920 1920 Tiszai felsőjárás helyettes szolgabíró
Pethes Lajos     1877 1884 Tiszai felsőjárás segédszolgabíró
Pethes László dr. kechkeméthi 1909 1910 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Pethes László dr. kechkeméthi 1912 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Pintér Mihály   ürményi 1873 1879 Jászberény polgármester
Pólya Béla     1877 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Puskás Elemér     1944 1944 Szolnoki központi járás főszolgabíró
Rázsó Béla dr.   1906 1909 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye III. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1909 1912 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1912 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztályú aljegyző
Rázsó Béla dr.   1920 1929 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Régiger Zoltán dr.   1923 1923 Szolnoki központi járás szolgabíró
Sántha István     1918 1918 Karcag helyettes polgármester
Sántha Miklós dr.   1936 1944 Karcag polgármester
Sárközy György     1921 1921 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Scheftsik György     1923 1928 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Scheftsik György dr.   1933 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Scheftsik István; id.     1876 1878 Szolnok polgármester
Scheftsik István; id.     1880 1883 Szolnok polgármester
Scheftsik István;   szolnoki; tiszteletbeli főjegyző 1920 1923 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Scheftsik István   szolnoki; tiszteletbeli főjegyző 1923 1944 Szolnoki központi járás főszolgabíró
Scheftsik István; ifj   szolnoki; tiszteletbeli főjegyző 1914 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Schreiber Lőrinc dr.   1876 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Schreiber Lőrinc dr.   1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Sipos János     1878 1891 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Sipos Orbán     1876 1882 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán
Spett Ernő dr.   1905 1910 Mezőtúr polgármester
Spett Ernő dr.   1918 1921 Szolnok polgármester
Spett Ernő dr.   1921 1939 Mezőtúr polgármester
Steinbach Antal     1925 1926 Karcag polgármester
Szabó Ferenc dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1921 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szabó Ferenc dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1935 1938 Tiszai középjárás főszolgabíró
Szabó Ferenc dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1938 1944 Szolnok polgármester
Szalay Szabolcs dr.   1926 1928 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Szalay Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1928 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szalay Szabolcs dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1935 1942 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Szaller Miklós dr.   1920 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvos
Szánthó József dr.   1918 1920 Karcag polgármester
Szapáry György   gróf; császári és királyi kamarás 1915 1917 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Szappanos József dr.   1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Szappanos József dr.   1877 1883 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Szarka Gyula dr.   1938 1944 Tiszai középjárás főszolgabíró
Szathmári Imre dr.   1939 1944 Mezőtúr polgármester
Szénássy Lajos     1904 1914 Tiszai alsójárás szolgabíró
Szénássy Lajos     1914 1918 Jászsági alsójárás főszolgabíró
Szendy Antal     1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyész
Szentendrei János dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szentendrei János dr.   1943 1944 Tiszai középjárás szolgabíró
Szentesi Tóth Kálmán     1903 1918 Karcag polgármester
Szinyei-Merse Félix     1935 1943 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnok
Szívós Antal dr.   1943 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Szombathelyi Endre     1876 1886 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Szombathelyi Endre   vichnyei 1886 1894 Tiszai felsőjárás főszolgabíró
Szőnyi Gyula dr.   1920 1921 Mezőtúr helyettes polgármester
Szűcs Ábris     1877 1885 Tiszai alsójárás segédszolgabíró
Takács József     1944 1944 Szolnok polgármester
Tamás Tibor dr.   1942 1942 Tiszai középjárás szolgabíró
Tamás Tibor dr.   1942 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Tassy Becz Géza     1890 1891 Jászsági alsójárás szolgabíró
Tassy Becz Géza     1897 1902 Karcag polgármester
Thomka Béla dr.   1894 1895 Tiszai középjárás szolgabíró
Thomka Béla dr.   1895 1896 Jászsági alsójárás szolgabíró
Thomka Béla dr.   1896 1897 Tiszai középjárás szolgabíró
Thuróczy István dr.   1926 1928 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Thuróczy István dr.   1928 1931 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Thuróczy István dr.   1931 1944 Szolnoki központi járás szolgabíró
Tornyos József dr.   1944 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Tóth Antal dr.   1929 1937 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Tóth Béla     1877 1882 Jászsági felsőjárás segédszolgabíró
Tóth Endre     1885 1886 Kunszentmárton polgármester
Tóth Imre     1897 1898 Tiszai középjárás szolgabíró
Tóth Imre     1898 1901 Jászsági alsójárás szolgabíró
Tóth Imre     1915 1826 Túrkeve polgármester
Tóth József dr.   1924 1941 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Tóth Károly   fejérgyarmati 1886 1896 Kunszentmárton polgármester
Tóth Tamás dr.   1925 1936 Szolnok polgármester
Török Aladár   szili 1896 1897 Jászberény polgármester
Török Aladár     1897 1899 Jászberény polgármester
Ujfalussy Sándor császári és királyikamarás; Lipót rend lovagja; Vaskorona rend lovagja; a porosz Johannita-rend lovagja ujfalusi 1889 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Urbán Gáspár báró monyorói 1939 1944 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1914 1916 Tiszai alsójárás szolgabíró
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1916 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye II. osztályú aljegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1920 1920 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye másodfőjegyző
Vadász Károly dr. gyöngyös-halászi 1920 1935 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főjegyző
Varga István   ilosvai 1891 1893 Kunhegyes polgármester
Varga István tiszteletbeli főszolgabíró ilosvai 1894 1906 Tiszai felsőjárás szolgabíró
Varga István tiszteletbeli főszolgabíró ilosvai 1906 1921 Jászsági felsőjárás főszolgabíró
Varga Mátyás dr.   1921 1925 Karcag polgármester
Varsányi József dr.   1883 1892 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Vavrik Endre     1914 1918 Jászberény polgármester
Véniss Pál dr.   1929 1930 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye aljegyző
Véniss Pál dr. tiszteletbeli főszolgabíró 1930 1944 Jászsági felsőjárás szolgabíró
Veres Sándor     1883 1885 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik aljegyző
Veres Sándor     1885 1889 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye második aljegyző
Veress Sándor dr.   1894 1897 Karcag polgármester
Vígh Endre     1929 1933 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye helyettes levéltárnok
Vladár Vilmos dr.   1885 1893 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti alügyész
Weisz József dr.   1877 1877 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főállatorvos
Zrumetzky Viktor     1921 1925 Szolnok polgármester

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza