• Fegyvernek tanácsháza

 • Mezőtúr városháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Öcsöd Községi Tanács épülete (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Öcsöd Községi Tanács épülete (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Szajol községháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Szandaszőlős községháza tervrajza (típusterv) (MNL JNSZML Szolnok MTVB Építés, Közlekedés, Vízügyi Oszt. 1950-51. szám nélküli ir.)

 • Szolnok városháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Tiszafüred Városi Tanács épülete (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Tiszakürt községháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Törökszentmiklós városháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Törökszentmiklós Városi Tanács épülete (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Jászberény városháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Karcag városháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Kisújszállás városháza (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

 • Kisújszállás Városi Tanács épülete (MNL JNSZML Képeslap gyűjtemény)

A megye közigazgatásának történelmi előzményei

Előszó

Az elmúlt évtizedekben az ­or­szág több me­gye­i levéltárában is lát­vá­nyos e­red­ményeket felmutató…

Tovább olvasok

A Jászkun Kerület köz­igazgatásának története

A megye Zagyva parti ré­szén megtelepedett jászok ideköltözésének módja és ideje a mai napig tisztázat­lan.

Tovább olvasok

Külső-Szolnok megye közigaz­gatásának tör­ténete

A Heves vármegyétől le­választott külső-szolnoki részek, a török korban önállóságát elvesztett kö­zép­kori megye...

Tovább olvasok
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 – 1944 között

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között

A kiegyezés utáni év­ti­ze­dek­ben a konzervatív-liberális politikai erők – a modern...

Tovább olvasok

Az 1905-1906. évi vármegyei ellenállás

Az egész országra – kisebb-nagyobb in­ten­zi­tás­sal – kiterjedő vármegyei ellenállás, illetve a 1905-1906-os...

Tovább olvasok

Közigazgatás a dualizmus utolsó másfél évtizedében

Az 1905-1906-os al­kot­má­nyos válság és az úgy­ne­ve­zett „nemzeti ellenállás” ismét rámutatott...

Tovább olvasok

Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatása a Tanácsköztársaság időszakában

Az I. világháború végén bekövetkezett katonai összeomlás az őszirózsás...

Tovább olvasok

A Horthy-korszak közigazgatása

A Nagy Háború (1914-1918) vesztes lezárása, a háborús veszteségek, a forradalmak (1918-1919), a vörös- és a fehérterror, a...

Tovább olvasok

A megyei tisztviselők hierarchiája, feladat- és hatásköre 1876 és 1944 között

A vármegyei tisztviselőkre vonatkozó törvények közül az első 1870-ben született.

Tovább olvasok

A megyei közigazgatás területi változásai 1876 és 1944 között

Az 1876-ban létrehozott új megye járásbeosztása öt járás felállítását jelentette: a Jászsági alsó járás...

Tovább olvasok
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása a második világháború után

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1944-1950

Az 1944 és 1945 fordulóján megyénkben lezajlott had­mű­ve­le­tek alatt a polgári közigazgatás...

Tovább olvasok

Szolnok megye köz­i­gaz­ga­tásának története a ta­nács­rend­szer bevezetése után

Magyarországon 1949. augusztus 20-án hirdették ki az új alkotmányt...

Tovább olvasok

Az 1956-os forradalom közigazgatási szervei Szolnok megyében

A forradalom híre teljesen váratlanul érte a helyi párt- és tanácsi szerveket. Bizonytalanságukat csak...

Tovább olvasok

Szolnok megye közigazgatás története a Kádár-rendszer időszakában

A tanácsi munka húszéves tapasztalataira építve illetve a gazdasági és...

Tovább olvasok
Tisztségviselők
Image-2

Tisztségviselők feladatkörei

 

Megnézem
Image-2

Tisztségviselők 1876-1944

 

Megnézem
Image-2

Tisztségviselők 1944-1950

 

Megnézem
Image-2

Tisztségviselők 1950-1990

 

Megnézem
Image-2

Tisztségviselők 1919

 

Megnézem
Image-2

Tisztségviselők 1956

 

Megnézem
Image-2

Országgyűlési és nemzetgyűlési képviselők 1876-1949

Megnézem

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza